Exkluzivní cestovní pojištění ke kartě ALIVE

Cestovní pojištění vhodné na turistiku i poznávání, k moři i na hory.

Základní podmínky:

 • Pouze pro držitele průkazů ISIC, ITIC, ALIVE a IYTC.
 • Platnost pojištění 365 dnů.
 • Pojištění lze sjednat i ze zahraničí (platí od 7. dne následujícího po datu sjednání).
 • Pojištění platí po celém světě.
 • Délka jedné cesty max. 45 dní, platí i pro opakované výjezdy.
 • Pojištění je také možné zakoupit osobně viz mapa prodejních míst.

Pojištění je možno také zakoupit na následujících místech po celé ČR.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat přes FB ISICPOINT, e-mail: info@isic.cz

nebo tel.: +420 226 222 333

 • Tarify
 • Územní platnost Omezený svět
 • Platnost pojištění Platnost pojištění je shodná s platností karty (max. 16 měsíců od 1.9. do 31.12. následujícího roku, u karet IYTC po dobu platnosti karty). Počátek pojištění může být sjednán s vydáním karty nebo později, pojištění končí s koncem platnosti karty.
 • Délka jedné cesty Pro pojištění není stanoven limit počtu zahraničních cest, jedna cesta však může trvat max. 45 dní. Pro případ pojistné události je nutné jednotlivé výjezdy datově zdokumentovat (např. letenka, jízdenka, razítko v pasu apod.).
 • Léčebné výlohy Úhrada nákladů vzniklých v souvislosti s lékařskou péčí v důsledku úrazu nebo náhle vzniklého onemocnění. Kryje zejména ambulantní lékařské ošetření, pobyt v nemocnici, akutní ošetření zubním lékařem, léky předepsané lékařem a přepravu do nejbližšího zdravotnického zařízení.
 • Repatriace Převoz pojištěného neschopného cestovat běžnými dopravními prostředky ze zahraniční nemocnice do místa trvalého bydliště v ČR případně náklady na přepravu tělesných pozůstatků zpět na území České republiky v případě úmrtí.
 • Opatrovník Náklady osoby dle výběru pojišťeného na přepravu z ČR do místa hospitalizace pojištěného a zpět a na běžné ubytování v místě hospitalizace pojištěného v případě, že hospitalizace pojištěného v nemocnici z důvodu vážné nemoci nebo úrazu potrvá nejméně 5 dní.
 • Zachraňovací náklady Náklady na odvrácení vzniku bezprostředně hrozící pojistné události nebo na zmírnění následků již nastalé pojistné události včetně nákladů na případné pátrací či vyprošťovací akce.
 • Nebezpečné a zimní sporty Sporty zahrnuté do pojištění: Rafting od 3. stupně obtížnosti, jiné sjíždění divokých řek od 3. stupně obtížnosti, parasailing, parašutismus, závěsné létání, paragliding, plachtění a létání všech druhů, motoristické a letecké sporty všech druhů, létání balonem, vysokohorská turistika od 3.000 m n. m. do 5.000 m n. m., speleologie, přístrojové potápění, bojové a kontaktní sporty, skateboarding, akrobacie a skoky na lyžích, motorové sporty na sněhu, ledu nebo vodě, jiné obdobné nebezpečné sporty, veřejně organizované sportovní soutěže, zápasy nebo závody v jakémkoli druhu sportu, profesionální provozování jakéhokoliv druhu sportu, sjezdové lyžování a snowboarding na vyznačených sjezdovkách a trasách, běh na lyžích, bruslení, rychlobruslení, krasobruslení, jízda na bobech, skibobech a sportovních saních.

  Z pojištení jsou vyloučeny: Skoky na lanu, canyoning, lyžování a snowboarding mimo vyznačené sjezdovky a trasy, skialpinismus, vysokohorská turistika nad 5 000m.n.m. a horolezení.
 • Celkem

Pojištění se sporty

IA

TOP
 • Omezený svět
 • 365 dní
 • až 45 dní
 • 6 000 000 Kč
 • 6 000 000 Kč
 • 100 000 Kč
 • 1 800 000 Kč
 • ANO

Základní pojištění

IB

 • Omezený svět
 • 365 dní
 • až 45 dní
 • 4 000 000 Kč
 • 4 000 000 Kč
 • 50 000 Kč
 • 1 200 000 Kč
 • NE
 • *U průkazů ISIC, ISIC Scholar, ITIC, ALIVE student a ALIVE zaměstnanec je platnost pojištění shodná s délkou platnosti průkazu (max. 16 měsíců a to od 1.9. do 31.12 následujícího roku).
 • *Průkaz ISIC Scholar školák a ALIVE Alumni, kde délka platnosti průkazu není stanovena školním rokem, je délka pojištění omezena na 16 měsíců od data sjednání (pouze v případě, že platnost průkazu je delší než 16 měsíců). V případě, že průkaz ISIC Scholar školák a ALIVE Alumni má v době sjednání kratší platnost než 16 měsíců, je délka pojištění shodná s platností průkazu.
 • *Platnost pojištění u průkazů IYTC je dána délkou platnosti průkazu, ale maximálně 13 měsíců.
 • *U průkazů ALIVE (členská karta sportovní asociace) je délka pojištění omezena na 1 rok od data sjednání pojištění.
 • *Podmínkou sjednání pojištění je platný průkaz. Počátek pojištění může být sjednán s vydáním průkazu nebo později.

Připojištění

Odpovědnost za škody
(zdraví + majetek)

Tarif L

 • IA=2 000 000 Kč, IB=1 000 000 Kč

Zavazadla a cestovní doklady

Tarif Z

 • 5 000 Kč / ks, max 15 000 Kč
 • 5 000 Kč/ks, max. 15 000 Kč
 • IA=80 000 Kč, IB=40 000 Kč

Rozšířené asistenční služby

Tarif R

 • IA = 80 000 Kč
  IB = 40 000 Kč
 • IA = 80 000 Kč
  IB = 40 000 Kč
 • IA = 80 000 Kč
  IB = 40 000 Kč
 • IA = 80 000 Kč
  IB = 40 000 Kč
 • 5 000 Kč

Úrazové připojištění

Tarif U

 • 300 000 Kč
 • 150 000 Kč

Rozšířený svět

Tarif W

 • USA, Kanada

Nebezpečné a zimní sporty

Zahrnuto v IA

Rozšířený svět

Prodloužení délky cesty

 • X

Nebezpečnými sporty se rozumí

Rafting od 3. stupně obtížnosti, jiné sjíždění divokých řek od 3. stupně obtížnosti, parasailing, parašutismus, závěsné létání, paragliding, plachtění a létání všech druhů, motoristické a letecké sporty všech druhů, létání balonem, vysokohorská turistika od 3.000m n. m. do 5.000m n. m., speleologie, přístrojové potápění, bojové a kontaktní sporty, skateboarding, akrobacie a skoky na lyžích, motorové sporty na sněhu, ledu nebo vodě, jiné obdobné nebezpečné sporty, veřejně organizované sportovní soutěže, zápasy nebo závody v jakémkoli druhu sportu, profesionální provozovávání jakéhokoli druhu sportu, sjezdové lyžování a snowboarding na vyznačených sjezdovkách a trasách, běh na lyžích, bruslení, rychlobruslení krasobruslení, jízda na bobech, skibobech a sportovních saních.

Z pojištění jsou vyloučeny

Skoky na lanu, canyoning, lyžování a snowboarding mimo vyznačené sjezdovky a trasy, skialpinismus, vysokohorská turistika nad 5.000m n. m. a horolezení.