Exkluzivní cestovní pojištění ke kartě ALIVE

Cestovní pojištění vhodné na turistiku i poznávání, k moři i na hory.

Základní podmínky:

 • Pouze pro držitele průkazů ISIC, ITIC, ALIVE a IYTC.
 • Platnost pojištění dle platnosti průkazu (max. 16 měsíců).
 • Pojištění lze sjednat i ze zahraničí (platí od 7. dne následujícího po datu sjednání).
 • Pojištění platí po celém světě.
 • Délka jedné cesty max. 45 dní, platí i pro opakované výjezdy.

Pojištění je možno také zakoupit na následujících místech po celé ČR.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat přes FB ISICPOINT, e-mail: info@isic.cz

nebo tel.: +420 226 222 333

 • Tarify
 • Územní platnost Celý svět
 • Platnost pojištění Platnost pojištění je shodná s platností karty (max. 16 měsíců od 1.9. do 31.12. následujícího roku, u karet IYTC po dobu platnosti karty). Počátek pojištění může být sjednán s vydáním karty nebo později, pojištění končí s koncem platnosti karty.
 • Délka jedné cesty Pro pojištění není stanoven limit počtu zahraničních cest, jedna cesta však může trvat max. 45 dní. Pro případ pojistné události je nutné jednotlivé výjezdy datově zdokumentovat (např. letenka, jízdenka, razítko v pasu apod.).
 • Léčebné výlohy Úhrada nákladů vzniklých v souvislosti s lékařskou péčí v důsledku úrazu nebo náhle vzniklého onemocnění. Kryje zejména ambulantní lékařské ošetření, pobyt v nemocnici, akutní ošetření zubním lékařem, léky předepsané lékařem a přepravu do nejbližšího zdravotnického zařízení.
 • Repatriace Převoz pojištěného neschopného cestovat běžnými dopravními prostředky ze zahraniční nemocnice do místa trvalého bydliště v ČR případně náklady na přepravu tělesných pozůstatků zpět na území České republiky v případě úmrtí.
 • Opatrovník Náklady osoby dle výběru pojišťeného na přepravu z ČR do místa hospitalizace pojištěného a zpět a na běžné ubytování v místě hospitalizace pojištěného v případě, že hospitalizace pojištěného v nemocnici z důvodu vážné nemoci nebo úrazu potrvá nejméně 5 dní.
 • Zachraňovací náklady Náklady na odvrácení vzniku bezprostředně hrozící pojistné události nebo na zmírnění následků již nastalé pojistné události včetně nákladů na případné pátrací či vyprošťovací akce.
 • Nebezpečné a zimní sporty Sporty zahrnuté do pojištění: Rafting od 3. stupně obtížnosti, jiné sjíždění divokých řek od 3. stupně obtížnosti, parasailing, parašutismus, závěsné létání, paragliding, plachtění a létání všech druhů, motoristické a letecké sporty všech druhů, létání balonem, vysokohorská turistika od 3.000 m n. m. do 5.000 m n. m., speleologie, přístrojové potápění, bojové a kontaktní sporty, skateboarding, akrobacie a skoky na lyžích, motorové sporty na sněhu, ledu nebo vodě, jiné obdobné nebezpečné sporty, veřejně organizované sportovní soutěže, zápasy nebo závody v jakémkoli druhu sportu, profesionální provozování jakéhokoliv druhu sportu, sjezdové lyžování a snowboarding na vyznačených sjezdovkách a trasách, běh na lyžích, bruslení, rychlobruslení, krasobruslení, jízda na bobech, skibobech a sportovních saních.

  Z pojištení jsou vyloučeny: Skoky na lanu, canyoning, lyžování a snowboarding mimo vyznačené sjezdovky a trasy, skialpinismus, vysokohorská turistika nad 5 000m.n.m. a horolezení.
 • Celkem
 • *U průkazů ISIC, ISIC Scholar, ITIC, ALIVE student a ALIVE zaměstnanec je platnost pojištění shodná s délkou platnosti průkazu (max. 16 měsíců a to od 1.9. do 31.12 následujícího roku).
 • *Průkaz ISIC Scholar školák a ALIVE Alumni, kde délka platnosti průkazu není stanovena školním rokem, je délka pojištění omezena na 16 měsíců od data sjednání (pouze v případě, že platnost průkazu je delší než 16 měsíců). V případě, že průkaz ISIC Scholar školák a ALIVE Alumni má v době sjednání kratší platnost než 16 měsíců, je délka pojištění shodná s platností průkazu.
 • *Platnost pojištění u průkazů IYTC je dána délkou platnosti průkazu, ale maximálně 13 měsíců.
 • *U průkazů ALIVE (členská karta sportovní asociace) je délka pojištění omezena na 1 rok od data sjednání pojištění.
 • *Podmínkou sjednání pojištění je platný průkaz. Počátek pojištění může být sjednán s vydáním průkazu nebo později.

Připojištění

Odpovědnost za škody
(zdraví + majetek)
Tarif – L
Plnění 1 000 000 Kč
Cena 50 Kč
Zavazadla a cestovní doklady Tarif – Z
Ztráta cestovních dokladů IA = 80 000 Kč, IB = 40 000 Kč
Ztráta zavazadla 5 000 Kč/ks, max. 15 000 Kč
Zpoždění zavazadel 5 000 Kč
Cena 50 Kč
Rozšířené asistenční služby Tarif – R
Předčasný návrat z pojištěné cesty IA = 80 000 Kč
IB = 40 000 Kč
Zmeškání odjezdu veřejného dopravního prostředku IA = 80 000 Kč
IB = 40 000 Kč
Právní pomoc v zahraničí IA = 80 000 Kč
IB = 40 000 Kč
Odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla nebo autobusu IA = 80 000 Kč
IB = 40 000 Kč
Zprostředkování finační pomoci pojištěnému IA = 80 000 Kč
IB = 40 000 Kč
Náklady vzniké zpožděním letu 5 000 Kč
Cena 50 Kč

Nebezpečnými sporty se rozumí

Rafting od 3. stupně obtížnosti, jiné sjíždění divokých řek od 3. stupně obtížnosti, parasailing, parašutismus, závěsné létání, paragliding, plachtění a létání všech druhů, motoristické a letecké sporty všech druhů, létání balonem, vysokohorská turistika od 3.000m n. m. do 5.000m n. m., speleologie, přístrojové potápění, bojové a kontaktní sporty, skateboarding, akrobacie a skoky na lyžích, motorové sporty na sněhu, ledu nebo vodě, jiné obdobné nebezpečné sporty, veřejně organizované sportovní soutěže, zápasy nebo závody v jakémkoli druhu sportu, profesionální provozovávání jakéhokoli druhu sportu, sjezdové lyžování a snowboarding na vyznačených sjezdovkách a trasách, běh na lyžích, bruslení, rychlobruslení krasobruslení, jízda na bobech, skibobech a sportovních saních.

Z pojištění jsou vyloučeny

Skoky na lanu, canyoning, lyžování a snowboarding mimo vyznačené sjezdovky a trasy, skialpinismus, vysokohorská turistika nad 5.000m n. m. a horolezení.