Aktuálně je v ČR platných 54 772 karet ALIVE

Správcem údajů je společnost: GTS ALIVE s.r.o., IČ: 26193272, se sídlem Letenská 118/1, 118 00 Praha 1 (dále jen „Správce“).

Rozsah údajů: Vámi poskytnuté údaje v rozsahu aktivačního formuláře a dále údaje, které o Vás zpracováváme v rámci vydání průkazu ALIVE v rozsahu: název a adresa školy respektive vystavující instituce, statut studenta, číslo licence průkazu a UID čipu karty (pokud máme tyto údaje k dispozici).

Účel zpracování: zpracování osobních údajů za účelem personalizovaných nabídek produktů, služeb a poskytování marketingových informací Správce (tj. např. informace o akcích, partnerech, nových produktech Správce) a třetích osob. Dále souhlasím se zasíláním obchodních sdělení týkajících se Správce i třetích osob na poskytnutou e-mailovou adresu v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb.. Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou, s tím, že jej mohu kdykoli svobodně odvolat písemným projevem vůle na adrese Správce a pro zasílání obchodních sdělení e-mailem i v každé e-mailové zprávě mně zaslané.

Informace o mých právech: provedením aktivace potvrzuji, že jsem se seznámil s mými právy uvedenými v ustanoveních §§ 11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění, tj. jsem si vědom skutečnosti, že poskytnutí údajů je pro výše uvedené účely je dobrovolné, že mám právo požádat Správce či zpracovatele o informaci o zpracování mých osobních údajů, tj. mám právo tzv. přístupu k údajům, dále že mám právo na opravu nepřesných údajů, na jejich doplnění, blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci, atd.. V případě pochybností o dodržování práv Správcem se mohu na Správce obrátit se žádostí o nápravu či vysvětlení. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů – www.uoou.cz.

Beru na vědomí, že PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ mohou být změněny v souladu s aktuálně platnými právními předpisy, o čemž budu informován a jsem povinen se vždy s příslušnou změnou seznámit s tím, že mám vždy možnost zde udělený souhlas výše uvedeným způsobem odvolat.