Často kladené dotazy

Kdo se může stát držitelem karty ALIVE?

Nárok na kartu ALIVE mají pouze studenti kombinované či jiné neprezenční formy studia, neakademičtí a technickohospodářští pracovníci škol a dále členové sportovních svazů a asociací.

Jak o kartu ALIVE žádat?

O kartu ALIVE můžete požádat na své škole, příp. ve svém sportovním svazu či asociaci.

Za jak dlouho od žádosti karta ALIVE přijde?

U škol jsou lhůty velice krátké a to jeden týden od obdržení kompletní přihlášky. Sportovní svazy a asociace mají na doručení karty lhůty dle svých stanov

Jak se karta ALIVE používá?

Všecky karty ALIVE mají několik funkčních prvků, kterými je možné uplatnit svůj nárok na slevu. Tyto prvky jsou – licenční číslo karty ALIVE, identifikační údaje držitele karty a doba na kterou je karta ALIVE vydána. Další specifické typy prvků jako jsou fotografie, kód EAN, QR kód a jiné obsahují karty dle typu organizace, která kartu ALIVE vydává. Podrobnosti k použití karty jsou vždy uvedeny u jednotlivých partnerů v sekci Katalog slev.

Co mám dělat v případě ztráty karty?

V případě ztráty karty ALIVE se obraťte na svou školu nebo sportovní svaz či asociaci, která ztrátu zaznamená a následně vystaví duplikát. S ohledem na regule a stanovy jednotlivých organizací může být duplikát zpoplatněn.