Aktuálně je v ČR platných 54 772 karet ALIVE

Nárok na kartu ALIVE mají pouze studenti kombinované či jiné neprezenční formy studia, neakademičtí a technickohospodářští pracovníci škol a dále členové sportovních svazů a asociací.
O kartu ALIVE můžete požádat na své škole, příp. ve svém sportovním svazu či asociaci.
U škol jsou lhůty velice krátké a to jeden týden od obdržení kompletní přihlášky. Sportovní svazy a asociace mají na doručení karty lhůty dle svých stanov.
Všecky karty ALIVE mají několik funkčních prvků, kterými je možné uplatnit svůj nárok na slevu. Tyto prvky jsou – licenční číslo karty ALIVE, identifikační údaje držitele karty a doba na kterou je karta ALIVE vydána. Další specifické typy prvků jako jsou fotografie, kód EAN, QR kód a jiné obsahují karty dle typu organizace, která kartu ALIVE vydává. Podrobnosti k použití karty jsou vždy uvedeny u jednotlivých partnerů v sekci Katalog slev.
V případě ztráty karty ALIVE se obraťte na svou školu nebo sportovní svaz či asociaci, která ztrátu zaznamená a následně vystaví duplikát. S ohledem na regule a stanovy jednotlivých organizací může být duplikát zpoplatněn.